• Ogólne,  Opłaty

    Ciepło z rekompensatą

    Otrzymaliśmy już z PEC w Ciechanowie pierwsze rozliczenie związane z zakupem ciepła z rekompensatą, która została wprowadzona ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.