Władze Spółdzielni

Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni złożony z jej Członków

Rada nadzorcza
Lisowski Radosław – Zastępca Przewodniczącego RN, Członek Komisji GZM RN,
Sobczak Iwona – Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN,
Brzozowski Adrian – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN,
Wiśniewski Krzysztof – Członek RN,
Miłoszewski Łukasz – Przewodniczący Komisji GZM RN
Kleniewski Waldemar – Członek Komisji GZM RN,

Zarząd
Tomasz Podsiadlik – Prezes Zarządu
Waldemar Rzepliński – Zastępca Prezesa Zarządu
Maria Kaliszewska – Pełnomocnik Zarządu, główny księgowy