Władze Spółdzielni

Walne Zgromadzenie – najwyższy organ Spółdzielni złożony z jej Członków

Rada nadzorcza

Radosław Lisowski – Przewodniczący RN

Adrian Brzozowski – Zastępca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RN

Iwona Sobczak – Sekretarz RN, Członek Komisji Rewizyjnej RN

Przemysław Szymański – Członek Komisji Rewizyjnej RN

Łukasz Miłoszewski – Przewodniczący Komisji GZM RN

Krzysztof Wiśniewski – Członek Komisji GZM RN

Waldemar Kleniewski – Członek Komisji GZM RN

Zarząd
Tomasz Podsiadlik – Prezes Zarządu
Waldemar Rzepliński – Zastępca Prezesa Zarządu
Maria Kaliszewska – Pełnomocnik Zarządu, główny księgowy