Informujemy o nowych regulaminach  

Regulamin windykacji-obowiązuje od dnia 01-02-2024 r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2024 z dn. 29-01-2024 r.

Regulamin dostarczania korespondencji. Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dn. 29-01-2024 r. z mocą obowiązywania od dn. 01-06-2024 r.

Regulamin wynajmu oraz zasady korzystania z dodatkowych pomieszczeń na klatkach schodowych i w piwnicach budynków. Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/2024 z dn. 29-01-2024 r. z mocą obowiązywania od dn. 01-06-2024 r.

Regulaminy dostępne w zakładce dla mieszkańców.