Ogólne,  Opłaty

Informacja dotycząca rozliczenia mediów

Szanowni Państwo,

Kilka słów wyjaśnienia do przekazanych rocznych rozliczeń w zakresie energii elektrycznej, wody oraz centralnego ogrzewania, ponieważ w tym kontekście pojawia się mnóstwo zapytań dotyczących nadpłat lub ewentualnych dopłat do powyższych mediów.

Jak Państwo wiedzą rozliczamy się na zasadzie przedpłat. Na podstawie zużyć z lat ubiegłych staramy się prognozować potencjalne zużycia i ceny – co nie jest łatwe przy obecnej dynamice zmian cenowych.

Wychodzimy z założenia, aby nie pobierać opłat za media na wyrost. Dlatego przypominamy, że przedpłaty pozostały niezmienne przez cały 2023 rok, pomimo tego, że ceny wzrastały.

Sytuację najlepiej oddadzą liczby:

Centralne ogrzewanie – Całość zasobów SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie – 35 budynków
202120222023
zużycie w GJkoszt zakupu w złilość budynków z dopłatamizużycie w GJkoszt zakupu w złilość budynków z dopłatamizużycie w GJkoszt zakupu w złilość budynków z dopłatami
32 967,503 045 950,18328 485,773 130 860,43626 988,404 724 855,846

Jak wynika z powyższego zestawienia, ilość zużywanej energii spada przy jednoczesnym wzroście kosztów jej zakupu.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi wyliczeniami dla danego budynku – zapraszamy do umówienia spotkania z Naszymi pracownikami, ponieważ zużycia i opłaty z tym związane są sprawą bardzo indywidualną.

Informujemy także, że zmiany wynikające z decyzji Prezesa URE nr DRE.WRC.4210.38.2023.247.XVII.ARy z dnia 15 grudnia 2023 r. o zmianie taryfy dla Elektrociepłowni Ciechanów zostaną uwzględnione w rozliczeniu za I kwartał 2024 r.

SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie