Ogólne

Spotkanie z właścicielami garaży

W ubiegłym tygodniu Zarząd Spółdzielni spotkał się z właścicielami zespołu garaży położonych przy ul. K. Szwanke. 

Omówiono bieżące problemy, wyzwania remontowe oraz formalne ograniczenia.

Do podjęcia jakichkolwiek działań jest wymagana zgoda użytkowników – obecnie dysponujemy zgodami 16% osób.  

Po uzyskaniu niezbędnych zgód zorganizujemy kolejne spotkanie w terenie, na którym przedstawimy koncepcję nowego zagospodarowania i planowany zakres remontu. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Administracją Spółdzielni.