Przetargi

Przetarg na sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 35 wielorodzinnych budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię

Ciechanów, dnia 19.01.2023 r.
Ogłoszenie o przetargu
Zarząd SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie, ul. Jana Reutta 13 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na:
Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla 35 wielorodzinnych budynków mieszkalnych administrowanych przez Spółdzielnię.
Termin wykonania zamówienia: 10.04.2023 r.
Oferty zawierające:

 • cenę brutto wykonania całości zadania oraz w podziale na poszczególne nieruchomości,
 • kopię dokumentów uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.02.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni.
  Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni lub na adres poczty elektronicznej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  Osoba upoważniona do kontaktów: Pan Waldemar Rzepliński – Zastępca Prezesa tel. 23 672-31-46 l0 lub 23 672-35-20.
  Termin i miejsce przetargu: 16.02.2023 r. godz. 10 00 pok. nr 2 ul. Jana Reutta 13 w Ciechanowie.
  Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Zarząd SML-W „Mazowsze”

  Prezes Zarządu – Tomasz Podsiadlik
  Zastępca Prezesa Zarządu – Waldemar Rzepliński