Aktualności

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach wszyscy doświadczamy trudnej sytuacji gospodarczej, która niestety postępuje. Jako Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni z niepokojem spoglądamy w przyszły rok doskonale wiedząc, że czekają nas poważne wyzwania.

Państwo jako Mieszkańcy oczekują jak najmniejszych obciążeń związanych z podwyżkami opłat za mieszkania, co w pełni zrozumiałe.

Z końcem listopada otrzymaliśmy z PEC w Ciechanowie informację dotyczącą podwyżki opłat za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę oraz związanych z tym opłat stałych. Dodatkowo Rada Miasta Ciechanów podniosła stawki podatków od nieruchomości obowiązujące w naszym mieście. Jak Państwo doskonale wiedzą są to koszty niezależne od Spółdzielni, których nie możemy pokryć w żaden inny sposób jak tylko poprzez proporcjonalne ich wyliczenie i podzielenie nimi Państwa. Musimy się liczyć z tym, że nie będą to ostatnie zmiany opłat. Wciąż nie ma decyzji co do podatku VAT na energię, a z uwagi na rosnące koszty wytworzenia energii spodziewamy się także dalszego wzrostu ceny zakupu ciepła oraz energii elektrycznej.

Już teraz stanęliśmy przed bardzo trudnymi decyzjami. Galopująca inflacja sięgająca w tym momencie niemal 18% powoduje codzienne dylematy i trudne wybory. Koszty usług zewnętrznych rosną i niestety nic nie wskazuje na to, aby miały wyhamować.

W Spółdzielni powstało pytanie, czy należy zmniejszyć zakres wykonywanych remontów czy podnieść stawkę na fundusz remontowy? Jako Zarząd zwróciliśmy się do Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska. Po długiej debacie Rada przychyliła się do wniosku Zarządu o zwiększenie środków na fundusz remontowy. Pragniemy realizować nowe zadania, ale bez minimalnego ruchu w funduszu remontowym nie tylko staniemy w miejscu, ale wręcz zaczniemy się cofać. Stąd nasz ogromna prośba o wyrozumiałość i kredyt zaufania. Ponadto zapewniamy, iż jest to jedyna planowana w przyszłym roku zmiana kosztów zależnych od Spółdzielni. Dołożyliśmy starań, aby stawka eksploatacyjna pozostała na niezmienionym poziomie. Podwyżka funduszu remontowego w skali całej Spółdzielni da nam łącznie ok. 100 tysięcy złotych więcej na inwestycje. Dla Państwa to miesięczny koszt około 5-11 złotych w zależności od wielkości mieszkania.

Zmiana wysokości tych naliczeń zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2023 roku.

Jeszcze raz podkreślamy będzie to jedyna zmiana kosztów zależnych od Spółdzielni w przyszłym roku. Wszelkie inne zmiany związane z opłatami będą wynikać z otrzymywanych rozliczeń od dostawców ciepła, wody, energii oraz zmian podatków.

Liczymy na Państwa zrozumienie i pozostajemy do dyspozycji we wszelkich sprawach.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Podsiadlik Waldemar Rzepliński