Aktualności

Szanowni Państwo,

Koniec roku zazwyczaj zdominowany jest przez rozmowy o tym, co czeka Nas w najbliższej przyszłości. Jako Zarząd, czujemy się zobowiązani do poinformowania Państwa o wstępnej perspektywie finansowej na rok 2024.

Możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że mamy za sobą szczytowy okres związany ze wzrostem opłat za ciepłą wodę i ogrzewanie. Te koszty powinny wyhamować, a nawet mieć tendencję spadkową.

Dzięki nowej taryfie dla Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. z dnia 15 grudnia 2023 r. oraz decyzji Zarządu Spółdzielni o zmianie mocy zamawianej energii cieplnej – suma opłat za CO i ciepłą wodę od dnia 1 stycznia 2024 r. ulegnie obniżeniu o około 8 – 9 % – co zostanie uwzględnione w rozliczeniu za I kwartał 2024 r.

Należ też pamiętać o istotnym wzroście płacy minimalnej, która ma przecież przełożenie na każdą sferę gospodarki. Od początku roku 2022 do połowy roku 2024 wynagrodzenie minimalne wzrosło z 3.010 zł do 4.300 zł, tj. łącznie o ponad 42 %.

Dla Spółdzielni oznacza to wyższe koszty podstawowych usług zewnętrznych, czyli remontów i sprzątania – tego w żaden sposób ograniczyć nie możemy.

O ile zgodnie z wcześniejszą deklaracją stawka opłaty eksploatacyjnej zostaje utrzymana w I półroczu 2024 r. na dotychczasowym poziomie, to począwszy od dnia 1 kwietnia 2024 r. zmieni się naliczenie związane:

  • ze sprzątaniem – wzrost o około 12 % (w roku 2022 i 2023 wysokość opłat pozostawała bez zmian);
  • z funduszem remontowym – wzrost o około 13 %;

o dokładnych naliczeniach opłat będziemy informować Państwa z końcem I kwartału 2024 r. – obecne przekazywane naliczenia uwzględniają wyłącznie zmniejszenie opłaty stałej w zakresie ciepłej wody.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie roku mogą następować zmiany podatków i opłat niezależnych od Spółdzielni takich jak: energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów komunalnych czy podatek od nieruchomości, które wpływają na łączną wysokość wnoszonych opłat.

Korzystając z okazji zachęcamy do wypełnienia załączonej ankiety, która pomoże nam lepiej odpowiadać na Państwa oczekiwania i potrzeby.

Z wyrazami szacunku,

Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu

Tomasz Podsiadlik Waldemar Rzepliński