Władze Spółdzielni

WALNE ZGROMADZENIE – najwyższy organ Spółdzielni złożony z jej Członków

RADA NADZORCZA

Prezydium Rady Nadzorczej
Przewodniczący – Przemysław Szymański
Zastępca Przewodniczącego – Łukasz Miłoszewski
Sekretarz Rady Nadzorczej – Iwona Sobczak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radosław Lisowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Adrian Brzozowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Iwona Sobczak

Komisja GZM
Przewodniczący Komisji GZM – Łukasz Miłoszewski
Członek Komisji GZM – Waldemar Kleniewski
Członek Komisji GZM – Krzysztof Wiśniewski

ZARZĄD
Tomasz Podsiadlik – Prezes Zarządu
Waldemar Rzepliński – Zastępca Prezesa Zarządu