Kontakt

Sekretariat

tel. 23 672 31 46

e-mail – sekretariat@spoldzielniamazowsze.pl

Stanowisko ds. Członkowsko – Mieszkaniowych i Samorządowych

tel. 23 672 31 46 wew. 21

Dział Finansowo – Księgowy

tel. 23 672 31 46 wew.14,15,16,17

Dział GZM

23 672 31 46 wew. 12,25

godziny otwarcia 700 – 1500

Dane Adresowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa

„Mazowsze”

ul. Jana Reutta 13, 06-400 Ciechanów

NIP 566-000-58-68 Regon 001025025

Numery kont bankowych

PKO O/Ciechanów – 73102015920000230200115790

BS O/Ciechanów – 52821300082001000005670001