O Spółdzielni

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Mazowsze” w Ciechanowie sięgają 1982 roku, kiedy to odbyło się zebranie założycielskie. Po czteroletnim okresie przygotowań formalnych, pozyskiwania terenów oraz zabezpieczania kredytów w 1986 roku stanął pierwszy budynek.
Spółdzielnia wybudowała łącznie 35 wielorodzinnych budynków mieszkalnych skupionych w trzech osiedlach:
„Płocka” – 10 budynków,
„Jeziorko” – 7 budynków,
„40 lecia” – 18 budynków.

W chwili obecnej Spółdzielnia administruje łącznie:
1307 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 76 087,13 m²,
18 lokalami użytkowymi o powierzchni 1 163,46 m²,
114 garażami o o powierzchni 2 128,30 m².

Na koniec 2022 r. Spółdzielnia liczyła 1685 członków.