Sprzątanie

Harmonogram wywozu gabarytów w 2024 r.

SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie zawiadamia, że Uchwałą Nr 25/2023 Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2023 r. zostały ustalone zasady usuwania odpadów wielkogabarytowych.

Harmonogram usuwania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu zasobów Spółdzielni na 2024 rok:

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
Osiedle 40-lecia302827252827302926302819
Osiedle Jeziorko312928262928313027312920
Osiedle Płocka312928262928313027312920

Odpady należy pozostawiać w dzień poprzedzający wywóz, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Przypominamy, że Spółdzielnia nie jest zobowiązana do bieżącego usuwania odpadów wielkogabarytowych – poza wyznaczonymi terminami nie będą one usuwane.

Administracja SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie