Ogólne,  Opłaty

Ciepło z rekompensatą

Otrzymaliśmy już z PEC w Ciechanowie pierwsze rozliczenie związane z zakupem ciepła z rekompensatą, która została wprowadzona ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W skali całych zasobów SML-W „Mazowsze” łączna rekompensata wyniosła 41 392,45 zł co daje ok. 0,55 zł/m². Indywidualne rozliczenie rekompensaty zostanie uwzględnione w okresowych rozliczeniach zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w SML-W „Mazowsze”w Ciechanowie”.

Rekompensata we wskazanej powyżej wysokości dotyczy wyłącznie okresu 01.02.2023 – 28.02.2023 r.

O wysokości rekompensaty za kolejne okresy rozliczeniowe będziemy każdorazowo Państwa informować.

Zarząd SML-W „Mazowsze”